Lágmarkstekjutrygging

Í kjarasamningum er kveðið á um hver lágmarkstekjutrygging sé fyrir tiltekin störf. Ákvæði kjarasamninga eru lágmarkskjör og samningar um lakari kjör eru ógildir og óskuldbindandi. um kjör umfram ákvæði kjarasamninga er samið í ráðningarsamningum.

Lágmarkstekjutrygging skv. kjarasamningum SGS

Lágmarkstekjutrygging fyrir fullt starf, 173,33 klst. á mánuði (40 stundir á viku) fyrir 18 ára og eldri eftir 6 mánaða starf hjá sama fyrirtæki (þó að lágmarki 900 stundir):

Frá 1. apríl 2019: 317.000 kr.
Frá 1. apríl 2020: 335.000 kr.
Frá 1. janúar 2021: 351.000 kr.
Frá 1. janúar 2022: 368.000 kr.

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til tekna í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álagsog aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma.

Launauppbót vegna lágmarkstekjutryggingar skerðist ekki vegna samningsbundinnar launahækkunar vegna aukinnar menntunar
sem samningsaðilar standa sameiginlega að.

Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.

Sjá nánar í 1. kafla í kjarasamningi SGS og Samtaka atvinnulífsins og kauptaxta SGS og SA.

Lágmarkstekjutrygging fyrir fullt starf, 173,33 klst. á mánuði (40 stundir a viku) fyrir 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sömu stofnun:

Frá 1. júní 2018: 300.000 kr.

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná
framangreindum fjárhæðum, en til launa í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar álags-, aukagreiðslur og yfirvinna, sem fellur til innan ofangreinds vinnutíma.

Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.

Sjá nánar í 1. kafla í kjarasamningi SGS og Sambands íslenskra sveitarfélaga og 1. kafla í kjarasamningi SGS og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Var efnið hjálplegt?