Hafa samband

Nýr kjarasamningur við Landsvirkjun samþykktur

Starfsgreinasamband Íslands f.h. aðildarfélaga sinna og Landsvirkjun undirrituðu nýjan kjarasamning í síðustu viku. Samningurinn var kynntur og lagður fyrir félagsmenn til atkvæðagreiðslu á fimmtudag og föstudag.

Á kjörskrá voru 30 manns

Kosningaþátttaka var 57% eða 17 manns

Já sögðu 17 eða 100%

Enginn sagði nei, og engum auðum eða ógildum seðlum var skilað inn.

Samninginn má finna hér


Kjarasamningur samþykktur

Kjarasamningur SGS f.h. aðildarfélaga og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs var samþykktur í póstatkvæðagreiðslu.

Niðurstöður atkvæðagreiðslunnar voru eftirfarandi:

Á kjörskrá voru: 1.492 manns

Atkvæði greiddu: 494 eða 33%

Já sögðu: 458 manns eða 92,8%

Nei sögðu: 35 manns eða 7,1%

Auðir og ógildir: 3 seðlar eða 0,1%

Kjarasamningurinn er því samþykktur með miklum meirihluta atkvæða.


Nýr kjarasamningur við Landsvirkjun

Starfsgreinsamabandið fyrir hönd aðildarfélaga sinna og Landsvirkjun hafa undirritað nýjan kjarasamning.

Samningurinn verður kynntur félagsmönnum og atkvæði greidd um hann í vikunni og niðurstöður kosninganna verða kynntar mánudaginn 27.júní.

Samningurinn er að flestu leyti eins og samningur SGS við SA. Launahækkanir eru sama prósenta og um sömu eingreiðslur er að ræða. Samningur þessi fylgir samningi SA við aðildarfélög ASÍ og gildir frá 22.júní 2011 – 31.janúar 2014 með fyrirvara um gildi kjarasamninga ASÍ og SA.


Nýr kjarasamningur við Flugleiðahótel ehf.

Starfsgreinasamband fyrir hönd eftirtalinna félaga: Stéttarfélag Vesturlands, Stéttarfélagið Samstaða, Eining-Iðja, Framsýn stéttarfélag, Afl-starfsgreinafélag, Verkalýðsfélag Suðurlands og Báran stéttarfélag hefur skrifað undir samning við Flugleiðahótel ehf. vegna sumarhótela þeirra.

Helstu breytingar á kjarasamninunum eru þessar:

Eingreiðsla að upphæð 50.000kr verður greidd út hverjum starfsmanni í fullu starfi sem er við störf í maí og miðast greiðslan við að starfsmaðurinn hafi verið í fullu starfi í mars, apríl og maí. Starfsmenn sem létu af störfum í apríl fá hlutfallslega greiðslu miðað við starfstíma í mars og apríl. Starfsmenn sem hófu störf í apríl eða fyrstu fimm dagana í maí og eru í starfi í maí fá hlutfallslega greiðslu miðað við starfshlutfall. Greiðslan er greidd út ekki síðar en 1.júlí 2011.

Uppfærsla á launatöflum og hækkun launa á tímabilinu (sjá kjarasamning).

14 ára unglingar fá nú greidd laun sem eru 67% af byrjunarlaunum 18 ára í launaflokki 5 og 15 ára unglingar fá greidd 76% af sama stofni. Við útreikninga launa skal miða laun við það ár sem hlutaðeigandi aldri er náð.

Orlofs og desemberuppbót verða greidd út til viðbótar tímakaupi í dagvinnu. Þannig verður orlofsuppbót 14,94kr á klukkustund 2011 og desemberuppbót 35,44kr. Þær hækka fyrir árin 2012 og 2013.

Samningurr þessi gildir frá 22.júní 2011 – 31.janúar 2014 svo framarlega sem kjarasamningar SA og aðildarsamtaka ASÍ verði samþykktur. Samningur þessi fylgir samningum SA við ASÍ og fellur úr gildi ef þeir samningar verða ekki framlengdir 31.janúar 2012.

Starfsgreinasamband Íslands

 


Sýnum ábyrga afstöðu og greiðum atkvæði!

Kæru félagsmenn

Við minnum á að á morgun, miðvikudaginn 15.júní, er síðasti séns að póstleggja atkvæði sitt í kosningunni um kjarasamning SGS f.h. aðildarfélaga við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Atkvæðaseðlar skulu hafa borist fyrir kl 16:00 þriðjudaginn 21.júní 2011

 

Látið ykkur málið varða, takið afstöðu og kjósið!

 

Kveðja,

Starfsgreinasamband Íslands


Slitnað upp úr kjaraviðræðum milli Starfsgreinasambands Íslands og sveitarfélaganna

Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands og Flóafélaganna sleit á sjöunda tímanum í kvöld viðræðum sínum við Samninganefnd sambands íslenskra sveitarfélaga. Samningar hafa verið lausir frá 1.desember 2010 og hafa viðræður um nýjan kjarasamning staðið yfir með hléum frá áramótum. Deilur standa milli aðila um launatöflu sem sveitarfélögin hafa boðið og leggja ofuráherslu á að ná fram.

Fjölmennasti hópur starfsmanna innan  SGS- félaganna sem starfar hjá sveitarféögunum  starfa í leik- og grunnskólum. Nýja launataflan væri að færa þessum hópum starfsmanna kr. 20.158 á sama samningstíma  og launafólk á almennum markaði  væri að fá kr. 34.000 (31. jan.  2014). Sveitarfélögin leggja áherslu á að semja til loka september 2014 og þá væru þessir starfsmenn búnir  að fá tæpar 27 þúsund kr. í hækkun. Þá vantar um 84 þúsund krónur á  ársgrundvelli upp  á laun þessara starfsmanna,  miðað við þær launahækkanir sem almennt hefur verið samið um í samfélaginu.

Samninganefndir  SGS og Flóans hafa algjörlega hafnað þessari framsetningu  gera þá kröfu að Samband íslenskra sveitarfélaga fari sömu leið og Reykjavíkurborg hefur gert gagnvart sínum viðsemjendum.

Signý Jóhannesdóttir

Sviðstjóri opinberra starfsmanna innan SGS


Tilkynning – Vísun kjaradeilu við sveitarfélögin til ríkissáttasemjara

 

Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands vegna samninga við Samband íslenskra sveitarfélaga, mótmælir harðlega þeirri stefnu sveitarfélaganna að draga til baka þær leiðréttingar sem starfsmenn þeirra  innan SGS, hafa fengið á undanförnum árum.

Tillaga SNS er í algjörri andstöðu við þá launastefnu sem mörkuð hefur verið á vinnumarkaðnum á liðnum vetri. Samningar hafa nú verið lausir í sex mánuði, en  um þrjár vikur eru síðan SNS lagði fram tilboð sitt um launahækkanir.

Frá upphafi hefur samninganefnd SGS sagt að aðferðafræði SNS gengi ekki upp og vísað í þá samninga sem ríkið og Reykjavíkurborg hafa gert við sambærilega hópa. Samninganefnd SGS telur að ekki verði hjá því komist að vísa kjaradeilu sambandsins við sveitarfélögin til ríkissáttasemjara og freista þess í framhaldinu að ná fram ásættanlegri niðurstöðu.

Flóabandalagið- Efling stéttarfélag, Verkalýðsfélagið Hlíf og Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur hafa einnig vísað sinni kjaradeilu við Samninganefnd Sveitarfélaganna til ríkissáttasemjara.


Sveitarfélögin segja konum á lágum launum stríð á hendur og snúa samræmdri launastefnu á hvolf!

Grein rituð af Signý Jóhannesdóttur, formanni samninganefndar SGS við sveitarfélögin.

Á liðnum vetri hefur verið lögð mikil vinna í það að finna leiðir til að auka kaupmátt launafólks. Mikil áhersla hefur verið lögð á að hækka lægstu laun, en hafa jafnframt möguleika á að koma til móts við millitekjuhópa sem setið hafa eftir í þeim hremmingum sem dunið hafa yfir. Þann 5. maí var skrifað undir samninga milli ASÍ og SA, þar sem kveðið var á um að kauptaxtar launafólks skyldu hækka um  kr. 12.000, 11.000 og 11.000. Þann 1. febrúar 2013 eiga taxtalaun því að hafa hækkað um kr. 34.000. Launahækkun þeirra sem ekki tækju laun eftir töxtum skyldi hækka á sama tíma um 4,25% 3,5% og 3,25% eða alls 11.4% með margfeldisáhrifum.

Þeir kjarasamningar sem gerðir hafa verið síðan þá taka mið af þessu. Má þar nefna samninga Reykjavíkurborgar við Eflingu, ríkisins fh. fjármálaráðherra við SFR og SGS og áfram mætti lengi telja.

Samband íslenskra sveitarfélaga og samninganefnd þess, hér eftir nefnd SNS, er á annari skoðun og telur að sveitarfélögin þurfi ekki að fylgja þessari stefnu, enda hafi þau aldrei verið spurð um álit sitt á þessari stefnu. Sveitarfélögin eru hvert öðru auralausara og ekkert undarlegt að þau kveinki sér undan þessum launahækkunum, gæti einhver sagt, sem ekki hefur séð excel æfinguna sem SNS hefur verið að föndra við sl. vetur

Samninganefnd SGS hefur unnið að gerð nýs kjarasamnings í góðri samvinnu við SNS. Unnið hefur verið að úrbótum og samræmingu í texta samninganna, lagfæringu réttindakafla og fleira því líkt. Þegar krónur og aura hefur borið á góma hefur SNS vísað í bið eftir almenna markaðnum og stunið hefur verið undan óbilgirni LÍÚ. Rætt hefur verið um þörfina á því að lagfæra launatöfluna sem er mikið bjöguð eftir láglauna lagfæringar liðinna ára og mánaðarlegar eingreiðslur sem færðar voru inn í töflu. Rætt hefur verið um að launataflan þjóni ekki lengur starfsmatinu og fleira í þeim dúr. Samninganefnd SGS og undirrituð sem formaður hennar hefur vissulega ekki mótmælt neinu af þessu, en alltaf hnykkt á því að lagfæringarnar kosti mikla  peninga og ekki megi gleyma því að standa þurfi vörð um þá sem lægst launin hafa hjá sveitarfélögunum. Það fólk er í SGS, konur í umönnunarstörfum sem sótt er að með auknu vinnuálagi, skertu starfshlutfalli og jafnvel uppsögnum.
Það hefði ekkert komið á óvart þó að tilboð SNS um launahækkanir, þegar það tilboð var loksins dregið upp úr hatti um miðjan maí, hefði verið eitthvert tilbrigði við stef vegna fjárhags sveitarfélaganna og þeirrar áherslu sem lögð hefur verið á að endurvekja launatöfluna.
En að tillagan reyndist vera tilræði gegn félagsmönnum í Starfsgreinasambandi Íslands kom okkur vissulega í opna skjöldu. Fulltrúar SNS játa að þeir geti ekki náð fram öllum markmiðum sínum með það takmarkaða fé sem sveitarfélögin hafa til ráðstöfunar. Nú þurfi að hugsa um millitekjuhópana, koma í veg fyrir atgervisflótta og gera starfsmatið skilvirkara.
Hvaða markmiði er þá  fórnað? Það er markmiðinu að standa vörð um þá sem minnst hafa. Konurnar í umönnunarstéttunum fengu svo fínar hækkanir í gegnum starfsmatið á sínum tíma og eiga bara að vera sáttar við sitt. Bíddu nú við, kvennastörfin sem hafa verið vanmetin frá örófi alda, fengu leiðréttingu í gegnum starfsmatið og geta þá bara sætt sig við að fá t.d. 26.949 á grunnlaunin sín til 30. september 2014? Takturinn væri þá þessi: 1. júní 2011 kr. 8.439, 1.mars 2012 kr. 7.159, 1. mars 2013 kr. 4.560 og svo 1. mars 2014 þegar samningar annarra væru, lausir þá kæmi 6.791. Þetta þýðir með öðrum orðum að á sama tíma og almennt er verið að hækka laun um 34.000 kr. þ.e. til febrúar- mars 2014, fær starfsmaður sveitarfélags utan höfuðborgarinnar, á leikskóla og grunnskóla kr. 20.158. Reykjavíkurborg samdi við Eflingu á grundvelli samræmdrar launastefnu.

Það sem alvarlegast er í þessu sambandi er að það eru til stéttarfélög með á annað þúsund félagmanna í þessum störfum, sem skrifað hafa undir þetta tilboð SNS sem kjarasamning. Hvernig það gat gerst er mér algjörlega óskiljanlegt. Vissulega finnast tölur í launatöflu SNS sem líta vel út og viðkomandi einstaklingar sem þeirra njóta geta vel við unað. Þessir einstaklingar gætu verið að fá kr. 40.000 til 50.000 á samningstímanum og eru í millitekjuhópunum.  Einnig er að finna í töflunni mjög óraunverleg dæmi um launahækkanir sem í raun eru nánast bara tölur á blaði vegna þess að verið er að fella út lífaldursþrep, en lang stærsti hluti starfsmanna sveitarfélaga er í efsta þrepi. Það hefur oft verið haft á orði að dæmigerður starfsmaður sveitarfélags sé 47 ára gömul kona sem starfar við umönnun. Nú skal henni fórnað.

Starfsgreinasamband Íslands mun mæta þessari herferð Sambands íslenskra sveitarfélaga gegn láglaunafólki, af fullri hörku.

Signý Jóhannesdóttir

Stýrir sviði opinberra starfsmanna innan SGS, en mun ekki gera það mínútunni lengur ef þetta stríð tapast.


Tilkynning varðandi eingreiðslu

Vegna fjölda fyrirspurna varðandi 50.000kr eingreiðslu sem samið var um í kjarasamningum SGS og SA og greiða á út í júní, ber að hafa þetta á hreinu:

 Eingreiðslan er 50.000kr en ofan á hana skal reiknað orlof á miðað við orlofsprósentu hvers einstaklings.

Starfsmenn sem létu af störfum í apríl eða eru í hlutastarfi fá hlutfallslega greiðslu miðað við starfstíma í mars og apríl. Starfsmenn sem hófu störf í apríl og voru enn í starfi 5.maí fá hlutfallslega greiðslu miðað við störf í apríl og maí.


Kjarasamningur SGS og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs

Samninganefnd Starfsgreinasambandsis fyrir hönd aðildarfélaga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs skrifuðu undir kjarasamninga í hádeginu í dag.

Samninganefndin er mjög sátt með að hafa náð að tryggja fólki þær launahækkanir sem samið var um á almenna markaðnum.

Vert er að vekja athygli á því að samningurinn er tveimur mánuðum lengri en kjarasamningur SGS við SA en hann rennur út þann 31.mars 2014.

Launahækkanirnar árin 2012 og 2013 koma mánuði síðar en í samningi SGS við SA en á móti kemur að í lok samningstímans fá félagsmenn með aðild að þessum kjarasamningi 38 þúsund króna eingreiðslu

Samninginn í heild sinni er að finna hér


Síða 1 Af 212