Hafa samband

Þekkir þú rétt þinn?

Síðastliðið sumar stóð Starfsgreinasamband Íslands (SGS) fyrir átaki undir yfirskriftinni „Þekkir þú þinn rétt?“, en tilgangurinn með átakinu var að vekja unga einstaklinga til umhugsunar um réttindi sín á vinnumarkaði. Það sýndi sig sl. sumar að mikil þörf var á átaki sem þessu, enda náði það augum og eyrum fjölmargra, m.a. fjölmiðla og þótti almennt takast vel.


Ertu verktaki eða starfsmaður?

Það er mikill munur á því að vera launamaður eða verktaki og mikilvægt að fólk átti sig á í hverju munurinn felst. Sem launamaður ertu með ráðningasamning og safnar réttindum á vinnumarkaði, atvinnurekandinn sér um að greiða af þér skatta og þess háttar og þú ert varinn af lögum sem launamaður. Ef þú ert verktaki ertu í raun að selja þjónustu og þú átt í viðskiptum án þess að njóta réttinda sem launamaður eða ávinna þér slíkt. Því miður er þessu stundum ruglað saman og launamönnum boðið uppá að vera verktakar.


Atvinnuleysi mældist 2,9% í júní

Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands frá júní sl. voru að jafnaði 202.200 á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í júní 2015, sem jafngildir 86,6% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 196.400 starfandi og 5.800 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 84,1% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 2,9%. Það þarf að horfa aftur til júní 2008 til að finna hærra hlutfall starfandi fólks. Atvinnulausum fækkaði nokkuð milli ára eða um 3.200 manns og hlutfall atvinnuleysis er lægra sem nemur 1,7 prósentustigum.

Lesa má nánar um framkvæmd og aðferð rannsóknarinnar á vef Hagstofunnar.


Heildarvinnutími, hvíldartími og skipulag vinnutíma

Mikill vöxtur er í ferðaþjónustu um þessar mundir og hefur mannaflaþörf aukist því samfara. Af því tilefni vill Vinnueftirlitið vekja athygli veitinga- og gististaða á þeim ákvæðum sem gilda um vinnutíma en stofnunin hefur eftirlit með því að þeim sé fylgt. Til að kanna stöðuna mun Vinnueftirlitið á næstunni kalla eftir vinnutímaupplýsingum frá völdum fyrirtækjum í greininni.


Ný launatafla vegna aðstoðarfólks fatlaðs fólks

Búið er að undirrita nýja launatöflu vegna aðstoðarfólks fatlaðs fólks samkvæmt samningi á milli Starfsgreinasambands Íslands og NPA miðstöðvarinnar. Launahækkun tekur gildi frá 1. maí síðastliðnum og eru byrjunarlaun nú 267.823 krónur á mánuði, eftir eitt ár í starfsgrein eru mánaðarlaunin 275.107 krónur, eftir þrjú ár í starfsgrein eru þau 282.610 krónur og eftir fimm ár í starfsgrein eru mánaðarlaunin 290.339 krónur. Orlofsuppbót frá 1. maí 2015 er 42.000 krónur eins og í öðrum kjarasamningum á hinum almenna markaði. Frekari breytingar á samningnum eru væntanlegar en þeim viðræðum verður fram haldið í ágústmánuði. Þar ber hæst ákvæði um sólarhringsvaktir, en nýleg lagabreyting veitir þessum hópi undanþágu frá almennum hvíldartímareglum á vinnumarkaði, tímabundið og háð umsögn og eftirliti. Stefnt er að því að undirrita nýjan heildarkjarasamning til rúmlega þriggja ára fyrir lok ágúst. Þessi launatafla gildir frá 1. maí 2015 til 30. apríl 2016:


Viðræðum við ríki og sveitarfélög frestað fram í ágúst

Tekin hefur verið ákvörðun um að fresta viðræðum við bæði ríki og sveitarfélög fram í ágúst en stefnt er að því að undirrita samninga við þessa tvo aðila fyrir 1. október næstkomandi.  Næstu samningafundir verða haldnir um miðjan ágúst.

Fulltrúar SGS hafa gengið frá samkomulagi við samninganefnd ríkisins annars vegar og hins vegar samninganefnd Sambands Íslenskra Sveitarfélaga um frestun viðræðna, þó þannig að það sem um semst í samningum sem undirritaðir verða fyrir 1. október mun gilda afturvirkt frá 1. maí síðastliðnum, eða síðan kjarasamningarnir runnu út. Í báðum þessum tilvikum óskuðu viðsemjendur SGS eftir frestun og var ákveðið að verað við því, bæði vegna þess að beðið er eftir niðurstöðu í öðrum samningum og eins vegna sumarleyfa.