Hafa samband

Vaktavinna í ferðaþjónustu – mikilvæg atriði

Í ferðaþjónustu hér á landi er algengt að starfsfólk sé ráðið samkvæmt vaktavinnufyrirkomulagi. Þegar slíkt er gert þarf að sjálfögðu að fylgja ákvæðum gildandi kjarasamnings, þ.e. samningi Starfsgreinasambandsins og Samtaka atvinnulífsins um störf í ferðaþjónustu (veitinga-, gisti-, þjónustu- og greiðasölustaði, afþreyingarfyrirtæki og hliðstæða starfsemi). Í samningnum er m.a. að finna ákvæði um kaup, orlof, vinnutíma og síðast en ekki síst vaktavinnu. SGS vill brýna fyrir sínum félagsmönnum að kynna sér vel ákvæði samningsins og vera meðvituð um sín réttindi og skyldur.


Ráðningarsamningur og húsaleigusamningur tveir sjálfstæðir samningar

Meðfram uppgangi í íslensku atvinnulífi undanfarin misseri, auknum fjölda erlends starfsfólks og vaxandi húsnæðisvanda hefur það færst í aukana að atvinnurekendur sjái starfsfólki sínu fyrir húsnæði. Þessi þróun er skiljanleg en jafnframt áhyggjuefni, enda gerir það starfsfólk berskjaldaðra en ella gagnvart atvinnurekanda. Þá hafa verið brögð að því að starfsfólk greiði himinháa leigu fyrir óviðunandi húsnæði – leigu sem er dregin af launum þess og því í raun um kjaraskerðingu að ræða.


Fékkst þú launahækkun?

Starfsgreinasambandið vill minna launafólk á að ganga úr skugga um hvort kjarasamningsbundar launahækkanir hafi skilað sér, en þann 1. maí  síðastliðinn hækkuðu laun og launatengdir liðir á almennum vinnumarkaði um 4,5%. Hjá starfsfólki sveitarfélaganna tóku launahækkanir gildi frá 1. júní sl., en þá hækkuðu mánaðarlaun um 2,5% og 1,7% vegna jöfnunar á bilum milli launaflokka í launatöflu. Þá hækkuðu laun hjá starfsfólki ríkisins um 4,5% frá og með 1. júní 2017.