Hafa samband

Yfirlýsing frá samningaráði Starfsgreinasambands Íslands

Í tilefni þeirra skrifa sem koma fram á vefsíðu Verkalýðsfélags Akraness vill samningaráð Starfsgreinasambandsins koma eftirfarandi á framfæri:

Nú standa yfir kjaraviðræður við Samtök atvinnulífsins á hinum almenna vinnumarkaði enda runnu gildandi kjarasamningar út um síðustu mánaðarmót. Mikil og þétt vinna fer fram í samninganefndum stéttarfélaga, landssambanda og á vettvangi ASÍ. Í þeirri vinnu er velt upp ýmsum möguleikum, margar tölur eru notaðar til viðmiðunar við útreikninga og alls konar sviðsmyndir kynntar. Á fundi samninganefndar Starfsgreinasambands Íslands í vikunni voru settar fram tölur til viðmiðunar í reiknilíkön. Þessar tölur voru ekki ætlaðar til opinberrar birtingar enda er ekki byrjað að semja um krónur eða prósentur við Samtök atvinnulífsins. Það skýtur því skökku við að upplýsingar sem enn eru til umræðu sem trúnaðarmál inn í samninganefnd SGS skuli vera komnar inn á vef Verkalýðsfélags Akraness. Þær hafa ekki verið samþykktar af samninganefnd SGS né á vettvangi samninganefndar ASÍ.


Greiðslur í ræstingum breytast

Greiðslur fyrir tímamælda ákvæðisvinnu í ræstingum breytast frá og með næsta samningstímabili. Meginbreytingin felst í því að nú er verið að taka mið af því samningsumhverfi sem gildir almennt fyrir félagsmenn innan Starfsgreinasambands Íslands (SGS) þar sem álagstímabil fyrir eftirvinnu hefst kl. 17.00 virka daga og mun sama launatafla gilda fyrir ákvæðisvinnu í ræstingu og aðra starfahópa. Þessi breyting er ekki síst til komin í kjölfar aukinna útboða á ræstingum. Útboðin hafa leitt til þess að sá ávinningur sem fólst í því að hægt væri að ljúka verkinu með færri vinnustundum en greitt var fyrir, hefur nánast horfið og er víðast hvar eingöngu greitt fyrir staðinn tíma.


Samninganefndarfundur afstaðinn

Samninganefnd Starfsgreinasambandsins hélt fund í dag þar sem farið var yfir stöðuna en eins og alkunna er runnu samningar út um síðustu mánaðarmót. Starfsgreinasambandið ákvað á fundi í nóvember að ganga til samstarfs við önnur landssambönd í samningaviðræðunum. Samninganefnd Alþýðusambands Íslands er í forsvari fyrir þær viðræður en formaður Starfsgreinasambandsins, Björn Snæbjörnsson er fulltrúi SGS í þeirri samninganefnd.


Desemberuppbót 2013

Samkvæmt kjarasamningum ber atvinnurekendum  að greiða starfsmönnum sínum desemberuppbót í byrjun desember ár hvert. Uppbótin er háð ákveðnum skilyrðum sem varða t.a.m. starfstíma og starfshlutfall á yfirstandandi ári. Desemberuppbót greiðist sem eingreiðsla, er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamninga. Hér að neðan gefur að líta upphæðir desemberuppbótar fyrir árið 2013  ásamt upplýsingum um rétt til desemberuppbótar skv. þeim kjarasamningum sem heyra undir SGS.


Hinir lægst launuðu fá minnst

Margir eiga erfitt með að ímynda sér að fólk lifi af minna en 300.000 krónur í mánaðarlaun. Ráðherrar, atvinnurekendur og fleiri eiga skiljanlega erfitt með að setja sig í þau spor. Í verkalýðshreyfingunni erum við hins vegar í daglegum samskiptum við fólk sem er einmitt að reyna þetta; að lifa af mánaðarlaunum undir 300.000 krónum. Í nýútkominni könnun sem Flóabandalagið lét gera meðal félaga sinna kemur í ljós að karlar eru með að meðaltali 298.000 krónur í dagvinnulaun en konur eru með að meðaltali 255.000 krónur í dagvinnulaun. Við þessar upphæðir bætast greiðslur svo sem vaktaálag, bónusar og yfirvinna en þrátt fyrir það ná heildarlaun kvenna ekki 300.000 krónum að meðaltali. Heildarlaun karlanna fer hins vegar í 414.000 krónur að meðaltali. 40% fólks sem hefur ekki formlega menntun á vinnumarkaði er með heildarlaun undir 300.000 krónum. Þetta er veruleiki verkafólks á Íslandi hvort sem yfirvöld og samningsaðilar trúa því eða ekki.


Yfirlýsing frá samninganefnd SGS vegna kjaraviðræðna SGS við SA

Viðræður vegna kjarasamninga hafa nú ratað inn í auglýsingatíma sjónvarpsins með auglýsingu sem SA birti í gærkveldi. Þar er varað við hækkun launa umfram 2%. Flestir leggjast nú á eitt að koma í veg fyrir að launafólk fái launahækkanir í kjarasamningum sem eru lausir í lok mánaðarins en það er fáheyrt að samtök atvinnurekenda fari frekar í auglýsingaherferðir en að tala við samningsaðila við samningaborðið. Starfsgreinasamband Íslands lagði fram kröfur sínar um síðustu mánaðarmót og þeim var hafnað samstundis. Ítrekaðar tilraunir hafa verið gerðar til að setjast við samningaborðið með Samtökum atvinnulífsins en fátt hefur verið um svör.


NU-HRCT auglýsir eftir framkvæmdastjóra

Samband norrænna stéttarfélaga starfsmanna í hótel-  veitinga-, og ferðaþjónustugreinum (NU HRCT), auglýsir eftir framkvæmdastjóra til að stýra skrifstofu samtakanna í samvinnu við kjörna stjórn. Skrifstofan er í aðalstöðvum landssambands 3F í Kaupmannahöfn.


Af kjaramálum

Starfsgreinasamband Íslands lagði fram kröfur sínar um síðustu mánaðarmót og byggðust þær á kröfugerðum frá aðildarfélögunum og niðurstöðu samninganefndarinnar. Í samninganefndinni eiga sæti formenn allra aðildarfélaga SGS sem veitt hafa umboð, þ.e. félög utan höfuðborgarsvæðisins. SGS hefur alltaf talað fyrir því að ef launafólk á að sýna varkárni í samningum og freista þess að halda niðri verðbólgu verða aðrir að vera tilbúnir í það líka. Boðaðar hækkanir ríkisstjórnarinnar og sveitarfélaga á þjónustugjöldum auk hækkandi verðs á vöru og þjónustu eykur ekki líkurnar á því að samningar náist „á hófsömum nótum“.


Starfsgreinasamband Íslands leggur fram launakröfur

Starfsgreinasamband Íslands (SGS) lagði í dag fram launakröfur fyrir komandi kjarasamninga til Samtaka atvinnulífsins. SGS hefur umboð 16 aðildarfélaga sinna til að ganga til samninga fyrir þeirra hönd og hefur þar með umboð til kjarasamningsgerðar fyrir almennt og sérhæft verakfólk á öllu landinu að undanskildum þeim félögum sem eru innan vébanda Flóabandalagsins.


Krafan er hækkun lægstu launa

Á þingi Starfsgreinasambands Íslands í síðustu viku kom fram skýr krafa um hækkun lægstu launa. Ljóst er að hækkun lægstu launa hefur borið góðan árangur í undangengnum kjarasamningum. Það hefur orðið til þess að minnka bilið milli þeirra launahæstu og launalægstu. Þar að auki eru að stórum hluta til konur sem sinna lægst launuðu störfunum og því verður það til að minnka launamun kynjanna að hækka lægstu launin. Þá ályktaði þingið einnig um nauðsyn þess að láta nám endurspeglast betur í launum, en fjöldi almenns verkafólks sækir styttri námsleiðir sem gerir það hæfara í sínum störfum.


Síða 59 Af 60Fyrst...585960