Hafa samband

Starfshópur hefur veturinn til að móta framtíðarskipulag SGS

Þing Starfsgreinasambands Íslands samþykkti í dag að skipa 7 manna starfshóp sem ætlað er að fara í ítarlega vinnu við að móta framtíðarskipulag Starfsgreinasambandsins. Störfum þessa hóps lýkur á framhaldsþingi sem haldið verður í síðasta lagi í maí 2012. Verkefni starfshópsins er að fara yfir framtíðarskipulag SGS, m.a. endurskoðun á hlutverki, starfsemi, stjórnkerfi, rekstri og lögum sambandsins með það að markmiði að einfalda stjórnkerfið, draga úr rekstrarkostnaði og færa starfsemi sambandsins að breyttu umhverfi aðildarfélaganna. 

Tillögu starfsháttanefndar til þings Starfsgreinasambandsins um skipan starfshóps um framtíðarskipulag SGS má lesa hér.


Ræða forseta ASÍ við upphaf þings Starfsgreinasambandsins

Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ kom víða við í ræðu sinni. Hann talaði um hversu grátt krónan hefði leikið launafólk í landinu og í atvinnumálunum sagði hann að mestu tækifærin fælust í að nýta þau tækifæri sem eru í okkar græna hagkerfi því Ísland gæti orðið eitt af fyrstu löndunum sem byggi meirihluta efnahagsstarfseminnar á grænum gildum.

Ræðu Gylfa Arnbjörnssonar forseta ASÍ má sjá hér. 


Ávarp Guðbjarts Hannessonar velferðarráðherra við setningu þings SGS

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra sagði í ávarpi sínu við setningu þings Starfsgreinasambandsins að það væri mikilvægt að verkalýðshreyfingin og stjórnvöld væru í sama liði til að vinna þjóðina út úr kreppunni. Hann hrósaði verkalýðshreyfingunni fyrir gott innlegg og samstarf í vinnumarkaðsúrræðum á undanförnum misserum.
Ávarp Guðbjarts Hannesonar velferðarráðherra má lesa hér. Athygli skal vakin á því að ráðherrann vék nokkuð frá skrifuðum texta í erindi sínu.


Setningarávarp Björns Snæbjörnssonar, formanns SGS á þingi sambandsins

Framtíð Starfsgreinasambandsins var Birni Snæbjörnssyni formanni hugleikið í setningarræðu hans á 3. þingi SGS sem hófst í morgun. Í ræðu sinni sagði hann m.a. “Ég tel að Starfsgreinasambandið sé nauðsynlegur vettvangur fyrir íslenskt verkafólk. Eitt af meginverkefnum þessa þings verður að ræða framtíð sambandsins. Ef Starfsgreinasambandið verður lagt niður þá mun það veikja  samstöðu launafólks og í raun eyðileggja besta verkfærið sem almennt launafólk hefur til baráttu.”

Ræðu Björns Snæbjörnssonar formanns Starfsgreinasambandisns má lesa í heild sinni hér.


Þing Starfsgreinasambands Íslands

Starfsgreinasamband Íslands mun halda þing sambandsins dagana 13-14 október næstkomandi á Hótel Loftleiðum. Þingsetning hefst kl. 11:00 með ávarpi formanns og gesta. Kjörorð þingsins er “Horft til framtíðar”, en megináherslan verður á skipulagsmál sambandsins – verkefni og hutverk. Einnig verður umfjöllun um kjara- og atvinnumál, enda skipta þau mál félagmenn SGS miklu máli.

Þingið munu sitja 137 fulltrúar frá 18 aðildarfélögum.


Kjarasamningur við Bændasamtök Íslands

Samninganefnd Starfsgreinasambands Íslands fyrir hönd aðildarfélaga hefur lokið samningum við Bændasamtökin um nýjan kjarasamning fyrir starfsfólk sem vinnur landbúnaðarstörf. Samningurinn er á svipuðum nótum og kjarasamningar SGS við Samtök Atvinnulífsins. Samningurinn er afturvirkur og gildir frá og með 1. júní 2011.

Samningurinn í heild sinni er hér


Þing norræna matvælasambandsins hafið á Selfossi

Þing Nordisk Unionen hófst í morgun á Selfossi. Þingið sitja 55 fulltrúar stéttarfélaga frá öllum Norðurlöndunum innan matvælaframleiðslu. Í upphafi þingsins vottuðu þingfulltrúar fórnarlömbum voðaverksins á Úteyju samúð sína með einnar mínútu þögn. Meginþema þingsins er aukin samkeppni á vinnumarkaði sem hefur leitt til félagslegra undirboða og mikils óöryggis á vinnumarkaði. Þingið krefst þess að staðið verði vörð um norræna velferðakerfið, sem er hornsteinn að þeim góða árangri sem norræn samfélög hafa náð á síðustu áratugum.

Hans-Olof Nilsson forseti Nordisk Unionen og Harald Wiedenhofer framkvæmdastjóri Evrópu samtaka launafólks í matvælaframleiðslu (EFFAT) ávörpuðu samkomuna og ræddu mikilvægi aukins samstarfs á sviði kjarasamninga á milli landa til að koma í veg fyrir félagsleg undirboð. Þingið heldur áfram í dag og á morgun þar sem rædd verða margvísleg málefni sem varða kjör og starfsumhverfi starfsfólks í matvælaframleiðslu á Norðurlöndunum.


Tilmæli vegna yfirvofandi vekfalls Félags leikskólakennara

Starfsgreinasamband Íslands hefur sent út bréf til allra aðildarfélaga sambandsins vegna yfirvofandi verkfalls leikskólakennara. Þetta er gert til að upplýsa leiðbeinendur á leikskólum um mikilvægi þess að ganga ekki í störf þeirra starfsmanna sem eru í verkfalli.

Til formanna aðildarfélaga SGS

Eins og ykkur er kunnugt þá hefur Félag Leikskólakennara boðað verkfall frá og með 22. ágúst nk. hafi samningar ekki náðst fyrir þann tíma. Þar sem okkar félagsmenn starfa á leikskólum við hliðina á leikskólakennurum sem hugsanlega fara í verkfall, er nauðsynlegt að hafa í huga hvað gæti talist verkfallsbrot, þ.e. verði túlkað þannig að okkar fólk sé að ganga í störf þeirra sem eru í verkfalli. Félag leikskólakennara hefur gefið út viðmiðunnarreglur sem félagið leggur til grundvallar á verfallsvörslu sinni sem framkvæmd verður af Félagi leikskólakennara og á ábyrgð þess. Félögin eru hér með hvött til þess að kynna sínum félagsmönnum sem starfa á leikskólunum þessar viðmiðunarreglur og hvetja þá til að virða þær.

Með félagskveðjum,

Signý Jóhannesdóttir

sviðstjóri


Norrænt þing starfsfólks í matvælaframleiðslu á Selfossi

Þing Nordiska Unionen, samtaka launafólks í matvælaframleiðslu á Norðurlöndum, verður haldin á Selfossi daganna 21-23 ágúst. Samtökin er norrænn samstarfsvettvangur um 150.000 félagsmanna innan margvíslegra starfsgreina tengdum matvælaframleiðslu, s.s. fiskvinnslu, landbúnaði og matvælavinnslu. Á þingið mæta um 50 fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum til að ræða málefni starfsfólks í matvælaiðnaði. Aðal áherslan verður á samþættingu kjarasamninga á milli Norðurlanda og innan Evrópu til að spyrna við félagslegum undirboðum sem hafa leitt til kjaraskerðingar á meðal félagsmanna.

Starfsgreinasamband Íslands og Matvís eiga samanlagt fimm fulltrúa á þinginu. Fulltrúar SGS á þinginu verða Halldóra S. Sveinssdóttir formaður Bárunnar Stéttarfélags og sviðstjóri matvælasviðs SGS, Anna Júlíusdóttir  frá Einingu Iðju, varasviðstjóri matvælasviðs, og Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, formaður Afls Starfsgreinafélags og varaformaður Starfsgreinasambandsins. Að auki mun Aðalsteinn Á. Baldursson formaður Framsýnar stéttarfélags og fyrrverandi sviðstjóri matvælasviðs sitja þingið.


Nýr framkvæmdastjóri

Starfsgreinasamband Íslands hefur ráðið Kristján Bragason,  tímabundið til starfa sem framkvæmdastjóra. Kristján er vinnumarkaðsfræðingur og hefur mikla reynslu af verkalýðsmálum, en hann starfaði m.a. sem framkvæmdastjóri SGS á árunum 2000-2003 og sem sérfræðingur hjá Verkamannasambandi Íslands 1996-2000.


Síða 2 Af 6123...Síðast