Hafa samband

Islands yrkesförbund (SGS)

Islands yrkesförbund (SGS) är det största enskilda förbundet inom ASÍ (motsvarande LO) och organiserar omkring 68.000 yrkesmänniskor inom fisk- och livsmedelbranschen, hotel-, restaurang- och turistbranschen, energi-, cemical- och industribranschen transport- och byggnadsbranschen samt arbetare inom stad och kommuner.

SGS var grundlagt år 2000 med sammanslutning af Arbetarförbundet, Hotel- och Restaurangförbundet samt Industriförbundet. SGS består av 19 fackföreningar vars medlemsantal varierar från några hundrad till nära 20.000 beroende av invånare på enskilda orter och vederbörande fackförenings täckning. Fackföreningarnar är i huvudsak s.k. allmänna avdelningar, med medlemmar från förbundets alla avtalsbranscher. På de största orterna finns det också facföreningar som organiserar medlemmarna enligt avtalsbransch. SGSs huvudkontor finns i Reykjavik, Guðrúnartúni 1. I samma fastighet verkar även ASÍ (motsvarande LO), Sjömandsförbundet och SGSs största enskilda fackförening Efling.

Varje distriktsfackföreningskontor har egen styresle och ombudsmän  samt anställda som tar hand om medlemsärenden. Förbundet, SGS tar hand om gemensamma frågor, branchfrågor, kollektivavtal, internationellt samarbete etc.

Generalsekreterare: Flosi Eiríksson, e-post: flosi@sgs.is
Ordförande: Björn Snæbjörnsson, e-post: bjorn@ein.is

Kontakt:
Huvudkontor: Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík
Telefonnummer: +354 562 6410
E-post: sgs@sgs.is