Veikindaréttur

Réttur launafólks til greiðslu launa í forföllum vegna sjúkdóma og slysa sem atvinnurekandi ber ekki ábyrgð á, er eitt það mikilvægasta sem áunnist hefur í kjarabaráttu verkalýðshreyfingarinnar. Lágmarksreglur um veikinda- og slysarétt launafólks er að jafnaði að finna í lögum, en við þann rétt er aukið með ákvæðum kjarasamninga.

Veikindaréttur skv. kjarasamningum SGS

Á hverju 12 mánaða tímabili á launafólk rétt til launa í veikinda- og slysatilfellum skv. töflunni hér að neðan. Réttindin miðast við samfellt starf hjá sama atvinnurekanda, sbr. þó ákvæði kjarasamninga um áunnin réttindi.

Starfstími Lengd Laun

Á fyrsta starfsári

2 dagar fyrir hvern unninn mánuð

Staðgengilslaun

Eftir 1 ár

1 mánuður Staðgengilslaun

Eftir 2 ár

2 mánuðir

1 mán. staðgengilslaun
1 mán. dagvinnulaun

Eftir 3 ár

3 mánuðir 1 mán. staðgengilslaun
2 mán. dagvinnulaun

Eftir 5 ár

4 mánuðir

1 mán. staðgengilslaun
1 mán. fullt dagvinnukaup
2 mán. dagvinnulaun


Eftir 5 ára starf hjá sama fyrirtæki heldur starfsfólk hluta af veikindarétti sínum þó það fari til annarra starfa.

Veikindaréttur er heildarréttur á hverju 12 mánaða tímabili.

Sjá nánar í 8. kafla í kjarasamningi SGS og Samtaka atvinnulífsins.

Starfsfólk á mánaðarlaunum
Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími Fjöldi daga
0 - 3 mánuði í starfi 14 dagar
Næstu 3 mánuði í starfi  35 dagar
Eftir 6 mánuði í starfi  119 dagar
Eftir 1 ár í starfi  133 dagar
Eftir 7 ár í starfi  175 dagar
Eftir 12 ár í starfi  273 dagar
Eftir 18 ár í starfi  360 dagar

 

Starfsfólk í tímavinnu
Starfsmaður sem ráðinn er í tímavinnu eða er ráðinn skemur en 2 mánuði, skal halda launum svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími Fjöldi daga
Á 1. mánuði í starfi 2 dagar
Á 2. mánuði í starfi 4 dagar
Á 3. mánuði í starfi 6 dagar
Eftir 3 mánuði í starfi 14 dagar
Eftir 6 mánuði í starfi 30 dagar


Sjá nánar í 12. kafla í 
kjarasamningi SGS og Sambands íslenskra sveitarfélaga og 12. kafla í kjarasamningi SGS og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Var efnið hjálplegt?