Federacja Pracowników (SGS)

Starfsgreinasamband (SGS) jest największą krajową federacją pracowników w Islandii i największą federacją wchodzącą w skład ASÍ (Stowarzyszenie Islandzkich Związków Zawodowych - Alþýðusamband Íslands), zrzeszającą łącznie około 44 000 członków.

Główną rolą SGS jest zjednoczenie związków zawodowych w walce o lepsze warunki i ochronę już uzyskanych praw oraz bycie liderem działalności związkowej. SGS jest  forum do dyskusji na temat rozwoju społeczeństwa i na temat praw pracowniczych.

Porozumienie Zawarte pomiędzy Konfederacją Pracodawców (SA) a Federacją Pracowników (SGS) 2022-2024 Porozumienie Zawarte pomiędzy Konfederacją Pracodawców (SA) a Federacją Pracowników (SGS) 2019-2022 Porozumienie Zawarte pomiędzy SA a SGS/Efling względem pracowników restauracji, hoteli, punktów usługowych, płatniczych, rozrywkowych oraz o podobnej działalności 2019-2022