Federacją Pracowników (SGS)

Starfsgreinasamband (SGS) jest największą krajową federacją pracowników w Islandii i naj-większą federacją wchodzącą w skład ASÍ (Unia Pracy - Alþýðusamband Íslands), zrzeszającą łącznie około 72 000 członków.

Główną rolą Starfsgreinasamband jest zjednoczenie związków zawodowych w walce o lep-sze warunki i ochronę nabytych praw oraz bycie liderem w funkcjonowaniu związkowym i pełnieniem forum do dyskusji na temat rozwoju społeczeństwa na rzecz pracowników.

Porozumienie Zawarte pomiędzy Konfederacją Pracodawców (SA) a Federacją Pracowników (SGS) 2019-2022 Porozumienie Zawarte pomiędzy SA a SGS/Efling względem pracowników restauracji, hoteli, punktów usługowych, płatniczych, rozrywkowych oraz o podobnej działalności 2019-2022