Sérkjarasamningar SGS

Sérkjarasamningur er samningur sem gerður er á milli eins eða fleiri stéttarfélags við eitt eða fleiri fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Þessir samningar ná oftast til afmarkaðra þátta eins og vinnuaðstæðna og vinnutíma og í þeim er gjarnan vísað til aðalakjarasamninga varðandi aðra þætti.

Starfsgreinasambandið gerir fimm sérkjarasamninga fyrir hönd aðildarfélaga sinna og byggir heildarútgáfa þeirra allra á aðalkjarasamningi SGS og Samtaka atvinnulífsins.

Landssamband smábátaeigenda og Samband smærri útgerða

Sérkjarasamningur SGS og Landssambands smábátaeigenda og Sambands smærri útgerða

Samningurinn gildir um starfsmenn sem vinna við uppstokkun eða beitningu í landi annarra en þeirra sem eru hlutaráðnir, enda gilda þar ákvæði sjómannasamninga. Samningurinn gildir jafnframt fyrir starfsmenn sem starfa við netavinnu. 

Bændasamtök Íslands

Sérkjarasamningur SGS og Bændasamtaka Íslands

Samningurinn gildir um starfsfólk sem vinnur almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum. 

Flugleiðahótel ehf.

Sérkjarasamningur SGS og Flugleiðahótela ehf. vegna Edduhótela

Samningurinn gildir um kaup og kjör starfsfólks á Edduhótelum sem vinna eftir hlutaskiptakerfi.

Landsvirkjun

Sérkjarasamningur SGS og Landsvirkjunar

Samningurinn gildir um kaup og kjör starfsfólks sem starfar við rekstur, viðhald og aðra þjónustu í dreifikerfum og aflstöðvum Landsvirkjunar sem eru í rekstri.

NPA miðstöðin

Sérkjarasamningur SGS og NPA miðstöðvarinnar

Samningurinn gildir um kaup og kjör aðstoðarfólks fatlaðs fólks.

Var efnið hjálplegt?