Sérkjarasamningar SGS

Sérkjarasamningur er samningur sem gerður er á milli eins eða fleiri stéttarfélags við eitt eða fleiri fyrirtæki í sömu atvinnugrein. Þessir samningar ná oftast til afmarkaðra þátta eins og vinnuaðstæðna og vinnutíma og í þeim er gjarnan vísað til aðalakjarasamninga varðandi aðra þætti.

Starfsgreinasambandið gerir fimm sérkjarasamninga fyrir hönd aðildarfélaga sinna og byggir heildarútgáfa fjögurra þeirra á aðalkjarasamningi SGS og Samtaka atvinnulífsins.

Landssamband smábátaeigenda og Samband smærri útgerða

Sérkjarasamningur SGS og Landssambands smábátaeigenda og Sambands smærri útgerða 2019-2022

Samningurinn gildir um starfsmenn sem vinna við uppstokkun eða beitningu í landi annarra en þeirra sem eru hlutaráðnir, enda gilda þar ákvæði sjómannasamninga. Samningurinn gildir jafnframt fyrir starfsmenn sem starfa við netavinnu. 

Bændasamtök Íslands

Sérkjarasamningur SGS og Bændasamtaka Íslands 2019-2022

Samningurinn gildir um starfsfólk sem vinnur almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum. 

Flugleiðahótel ehf.

Sérkjarasamningur SGS og Flugleiðahótela ehf. vegna Edduhótela 2019-2022

Samningurinn gildir um kaup og kjör starfsfólks á Edduhótelum sem vinna eftir hlutaskiptakerfi.

Landsvirkjun

Kjarasamningur SGS og Landsvirkjunar 2019-2022

Samningurinn gildir um kaup og kjör starfsfólks sem starfar við rekstur, viðhald og aðra þjónustu í dreifikerfum og aflstöðvum Landsvirkjunar sem eru í rekstri.

NPA miðstöðin

Sérkjarasamningur SGS og NPA miðstöðvarinnar 2015-2018

Samningurinn gildir um kaup og kjör aðstoðarfólks fatlaðs fólks.

Var efnið hjálplegt?