Islands yrkesförbund

Islands yrkesförbund (SGS) är det största enskilda förbundet inom ASÍ (motsvarande LO). SGS består av 18 fackföreningar och organiserar omkring 44.000 yrkesmänniskor inom fisk- och livsmedelbranschen, hotel-, restaurang- och turistbranschen, energi-, cemical- och industribranschen transport- och byggnadsbranschen samt arbetare inom stad och kommuner.

SGS var grundlagt år 2000 med sammanslutning af Arbetarförbundet, Hotel- och Restaurangförbundet samt Industriförbundet. Fackföreningarnar är i huvudsak s.k. allmänna avdelningar, med medlemmar från förbundets alla avtalsbranscher. På de största orterna finns det också facföreningar som organiserar medlemmarna enligt avtalsbransch. SGSs huvudkontor finns i Reykjavik, Guðrúnartúni 1. I samma fastighet verkar även ASÍ (motsvarande LO).

Varje distriktsfackföreningskontor har egen styresle och ombudsmän  samt anställda som tar hand om medlemsärenden. Förbundet, SGS tar hand om gemensamma frågor, branchfrågor, kollektivavtal, internationellt samarbete etc.

Kontakt:
Huvudkontor: Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík
Telefonnummer: +354 562 6410
E-post: sgs@sgs.is