Ráðningarsamningar

Ráðningarsamningar eru sönnunargagn launafólks um starfskjör sín, réttindi og skyldur. Í þeim má ekki víkja frá lágmarksákvæðum kjarasamninga né taka upp ákvæði sem skerða lögbundin réttindi.

Í núgildandi kjarasamningi SGS og SA vegna starfa á almennum vinnumarkaði segir að sé starfsmaður ráðinn til lengri tíma en eins mánaðar og að meðaltali lengur en átta klst. á viku, skal eigi síðar en tveim mánuðum eftir að starf hefst gerður skriflegur ráðningarsamningur eða ráðning staðfest skriflega. Á opinberum vinnumarkaði (starfsfólk hjá sveitarfélögum og ríki) skal hins vegar gerður skriflegur ráðningarsamningur við upphaf ráðningar.

Í ráðningarsamningi skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:*

1. Deili á aðilum þ.m.t. kennitölur.
2. Vinnustaður og heimilisfang vinnuveitanda. 
3. Titill, staða, eðli eða tegund starfs sem starfsmaður er ráðinn í eða stutt útlistun eða lýsing á starfinu.
4. Fyrsti starfsdagur.
5. Lengd ráðningar sé hún tímabundin.
6. Orlofsréttur.
7. Uppsagnarfrestur af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns.
8. Mánaðar- eða vikulaun, t.d. með tilvísun til launataxta,
mánaðarlaun sem yfirvinna er reiknuð af, aðrar greiðslur eða hlunnindi svo og greiðslutímabil.
9. Lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku.
10. Lífeyrissjóður.
11. Tilvísun til gildandi kjarasamnings og hlutaðeigandi stéttarfélags.

*Miðast við kjarasamning SGS og SA á almennum vinnumarkaði.

Þó ekki sé um það fjallað í kjarasamningum er að auki er æskilegt að eftirfarandi komi fram: Menntun, starfsreynsla, áunnin réttindi frá fyrri atvinnurekanda og hver sé næsti yfirmaður. Jafnframt reglur um tilkynningar á veikindum eða öðrum vinnuhindrunum og hvenær þörf er á læknisvottorði.

Sjá nánar um ráðningarsamninga á Vinnuréttarvef ASÍ.

Ráðningarsamningaform

Ráðningarsamningur á íslensku Ráðningarsamningur Vinnumálastofnunar á íslensku og ensku
Var efnið hjálplegt?