Fjölgun starfa milli ára

Í nýju ársfjórðungsriti Hagstofunnar eru birtar vinnumarkaðstölur frá 2. ársfjórðungi 2013 og gerð grein fyrir töluverðri fjölgun starfa miðað við sama tímabil 2012. Fjölgunin nemur 2.800 störfum og á sama tíma fjölgar starfsmönnum í fullu starfi um 3.500. Það dregur því úr atvinnuleysi og heilsdagsstörfum fjölgar á meðan hlutastörfum fækkar um 200. Þetta verður til þess að heildarvinnutími hefur aukist á milli tímabila. Atvinnuleysi mælist nú 6,8% og hefur minnkað úr 7,2% miðað við sama ársfjórðung í fyrra.
Þegar atvinnuþátttaka karla annars vegar og kvenna hins vegar er skoðuð birtist ólík mynd. Konum í fullu starfi fækkar um 400 milli tímabila á meðan körlum í fullu starfi fjölgar um 3.800. Á öðrum ársfjórðungi 2013 voru karlar í hlutastörfum 11% þeirra sem eru í starfi en konur 34,8%. Vinnutími karla eykst töluvert, eða um 0,8 klst. á meðan vinnutími kvenna eykst um 0,3 klst. Rösklega dregur úr vinnutíma karla í hlutastarfi á meðan vinnutími kvenna í hlutastarfi stendur í stað. Körlum á atvinnuleysisskrá fjölgar milli ársfjórðunga um 500 en konum fækkar um 900. Atvinnuleysi karla er 7,4% og kvenna 6,2%. Enn veldur atvinnuleysi meðal ungs fólks áhyggjum en það mælist 16,2% í aldurshópnum 16-24 ára, þó nokkuð dragi úr því á milli ára. Þá kemur fram í að ungt fólk er líklegra til að vinna hlutastörf og heildarvinnutími þeirra er lægri en í öðrum aldurshópum. Rit Hagstofunnar um vinnumarkaðinn 2. ársfjórðungi 2013 má nálgast hér.
  1. 9/1/2021 12:15:24 PM Þingi SGS frestað
  2. 6/10/2021 2:06:09 PM Skil­orðs­bundin lífs­hætta
  3. 5/21/2021 12:10:15 PM Sveitarfélögin fá falleinkun – vegna styttingar vinnuvikunna…
  4. 5/19/2021 10:16:15 AM Formenn funda í Mývatnssveit