Kaup og kjör í landbúnaði

Í september 2011 undirrituðu Starfsgreinasamband Íslands og Bændasamtök Íslands sér kjarasamning sem gildir 1. júní 2011 til 31. janúar 2014. SGS vill benda á að umræddur kjarasamningur hefur lagalegt gildi varðandi lágmarkslaun í þeim störfum sem samningurinn fjallar um og á það einnig við um þá sem ekki eiga aðild að stéttarfélagi. Jafnframt skal bent á að lög nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda gilda um störf í landbúnaði sem og önnur sem samið hefur verið um. Í gær birti Stéttarfélag Vesturlands frétt á heimasíðu sinni þar sem félagið bendir m.a. á nokkur atriði sem starfsmenn sem vinna almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum hafa ber í huga varðandi sín kaup og kjör:
 • Samningurinn milli SGS og Bændasamtakanna gildir einnig fyrir ungmenni frá 14 ára aldri.
 • Samningurinn gildir fyrir 40 stunda vinnuviku, virkar 37 klukkustundir og 5 mín. Vinna umfram það skal greidd með yfirvinnu.
 • Semja má um rofinn dagvinnutíma milli 07:00 og 19:00 þó aldrei meira er virkar 7 klst. og 25. mín á dag og þess skal getið í ráðningarsamningi ef þannig er samið.
 • Starfsmaður á rétt á 8 frídögum á mánuði og atvinnurekanda er skylt að veita 4 frídaga.
 • Skýr ákvæði eru um aðbúnað ef búið er á staðnum.
 • Tölur vegna fæðis og húsnæðis er hámark, semja má um lægri greiðslu.
 • Þó að samið sé um hærri grunnlaun en getið er í kjarasamningum gilda önnur ákvæði samningsins óbreytt.
 • Ef unnið er umfram átta stunda vinnudag 5 daga vikunnar er ráðlegt að skrifa hjá sér vinnutímann og æskilegt er að starfsmaðurinn og launagreiðandinn komi sér saman um hvernig sú tímaskrift fer fram.
 
 Frétt Stéttarfélags Vesturlands frá 8. ágúst

 Lög nr. 55 frá 1980

 1. 9/1/2021 12:15:24 PM Þingi SGS frestað
 2. 6/10/2021 2:06:09 PM Skil­orðs­bundin lífs­hætta
 3. 5/21/2021 12:10:15 PM Sveitarfélögin fá falleinkun – vegna styttingar vinnuvikunna…
 4. 5/19/2021 10:16:15 AM Formenn funda í Mývatnssveit